กติกาการร่วมกิจกรรมส่งรักลุ้นโชค

กรุณาทำแบบสอบถาม TL Wealth & Health Assessment หรือเลือก รับชมคลิปวิดีโอ Good Wealth and Health เพื่อลุ้นรับรางวัล

แบบสอบถาม รับชมวีดีโอ
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
Good Wealth & Health Together

การเข้าร่วมกิจกรรม จำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ซ้ำ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมครั้งแรกเท่านั้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง เพื่อการติดต่อจัดส่งรางวัล หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล
รางวัลดูดไรฝุ่นฆ่าเชื้อโรค และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ในแอร์ เฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพฯ และในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 30 กิโลเมตรจากจุดจัดงานในแต่ละจังหวัดเท่านั้น
รางวัลตรวจสุขภาพ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับบริการ ณ จุดจัดงานของแต่ละจังหวัด ตามวันและเวลาที่แจ้งไว้
จำกัดจำนวนของรางวัลในแต่ละวัน กรณีของรางวัลหมด สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้อีกครั้งในวันถัดไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดีและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
สงวนสิทธิ์พนักงานและตัวแทนฯ บมจ.ไทยประกันชีวิต ไม่สามารถรับรางวัลจากกิจกรรมนี้
ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว